İşimizi doğru bir şekilde yapabilmek için faaliyetlerimizde kalite bilincini sistematik olarak sağlamayı planlarız.